Algemene ledenvergadering 2016

De algemene ledenvergadering gaat door op vrijdag 4 november om 20h in het zaaltje bij Carla aan de kerk te Nieuwenhove (voor wie dat nog niet wist zijn).

Agenda:
- Welkomst woord
- 2-daagse 23/24/25 2017 juni in de Champagnestreek
- Kassaverslag
- Enquête: uw mening over uitstappen, souper, engagement bij organisaties, activiteiten 2017 …..
- Kledij 2017 - 2019
- Activiteitenkalender 2017
- Inschrijvingen 2017

Het bestuur